MCLOUIS LAGAN 254G

Ondanks wrakke kitnaden en aangetaste bodemdelen is Lewie van
binnen volledig waterdicht