Knaus Sun Traveler 650 KG

Deze Knaus verkeert in een uitzonderlijk nette staat volgens keurmeester
Smits. Hij logenstraft de reputatie die dit type heeft vanwege verrotte
wagenbodems en alkoven.